Kategóriák

Tudástár

Népszerű eladások

Kövess minket Facebook-on
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
psm_logo.png

ujarkereso-partner-logo.png

Általános Szerződési Feltételek – Víztisztító Depó.hu

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Pánczél Béla E.V.

A szolgáltató székhelye: Tiszaföldvár Virág út 43

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@viztisztitodepo.hu

Nyilvántartási szám: 52736096

Adószáma: 69126190-2-36

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szolnoki Törvényszék Cégbíróság

Telefonszámai: 06 30 369 1895

info@viztisztitodepo.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-141469/2018

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó

rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön

kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az

adatvédelmi nyilvántartási számot. NAIH-141469/2018

Általános Szerződési Feltételek – https://viztisztitodepo.hu/

3

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is

megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a

házhoz szállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek

eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba

helyezéséig.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék

törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését

az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben

e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül

az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak

visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól

eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,

Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn

belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való

megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti

teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett

összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E

kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb

következményei alól.

Általános Szerződési Feltételek – https://viztisztitodepo.hu/

4

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a

megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül

elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat abban
az esetben amennyiben még nem helyezte víznyomás alá és a termék tartozékai hiánytalanul
és sértetlenül megvannak. Természetesen a hibás készüléket garanciában javítjuk, vagy hibás,
sérült alkatrésznél cserét küldünk.

Sajnos miután már megtörtént a vízre szerelés, higiéniai okok miatt sajnos elállási joggal nem lehet élni.
Jelen esetben csak garanciális jogok érvényesíthetőek.
Egyébként, ha sikerülne kideríteni, melyik szűrőnél van a gond, akkor természetesen garanciálisan,
azaz ingyenesen küldjük a jó csereszűrőt.
Sajnos gyártási hiba előfordulhat, erről nem a víztisztító és a technológia tehet.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem,

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat)

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia

levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon

tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást

nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás,

kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés

helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az

adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó

módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás

ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja

- elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel

30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik

a Szolnoki Járási Bíróság/Törvényszék illetékességét.

info@viztisztitodepo.hu

Tiszaföldvár, 2016. 12. 05.